Om Andreas Glennfalk

Hej. Vad är skälet till att jag arbetar som lärare och personlig tränare?

För mig ger elever och kunder mig tillåtelse att få följa med på deras resa genom den förändring de önskar. En elev som jag möter på en utbildning har i grund och botten en önskan om någon sorts förändring. Likaså har en pt kund en önskan om någon sorts förändring. Vad nu än skälet är till att eleven utbildar sig eller till att kunden vänder sig till mig som tränare så är jag delaktig i den resan.

Min funktion på resan är att vara ett stöd, ett bollplank, en styrman som ansvarar för att den kurs som kunden har satt hålls, en detektiv som tar reda på det som behövs för att rätt kurs läggs så det önskade målet nås.

I och med att jag är med och skapar resan tillsammans med kunden eller eleven bygger vi tillsammans en upplevelse av många olika tillstånd. Ibland är det frustration, förväntan, rädsla, osäkerhet, glädje, lycka, smärta med mera. Att tillsammans resa genom dessa olika tillstånd skapar ett band mellan mig och kunden eller eleven som ger mig stor mening att arbeta som tränare och lärare.

Att säga att jag arbetar som tränare och lärare för att jag vill hjälpa andra människor är väldigt förenklat. Är det verkligen det som driver mig att gå till jobbet varje dag sedan 1995. Jag gräver mer i mina tankar om just varför jag älskar det jag gör. Just nu har jag kommit fram till en sådan enkel sak som att jag får bekräftelse på att jag som styrman, coach, tränare och lärare lyckas styra eleven/kunden in i mål. Det ger mening att jag finns där och hjälper till så att han/hon kommer i mål.

Jag har arbetat som personlig tränare sedan 1998 och är fortfarande verksam. Jag startade min resa som instruktör på ett träningscenter 1995. Jag gick min första utbildning på SAFE 1995. I fyra år arbetade jag som instruktör, receptionist och fixare på ett lokalt gym. Jag gick vidare till Sports Club, nu SATS Elixia Hötorget vintern 1997. Samtidigt utbildade jag mig till personlig tränare och cykelinstruktör på SAFE. 1999 hade jag förmånen att börja som lärare på SAFE där jag hade uppdrag fram till april 2022. Från 2023 är jag lärare på pt skolan The Academy och som personlig tränare och cykelinstruktör på SATS Elixia Hötorget i Stockholm. Jag driver också en coachingverksamhet där jag coachar och agerar mentor till personliga tränare. Har även uppdrag på FRISK där jag examinerar personliga tränare som inte har en godkänd pt licens enligt Friskvårdsföretagarnas pt licens.

Intentionen med hemsidan är att jag vill sprida mina tankar och skapa medvetenhet om vad en klassisk personlig tränare gör. Även mina funderingar och filosofier som grupptränare inom framförallt cykel kommer jag att delge. Det kan vara så att en del jag förmedlar är för att skapa debatt och det är för att jag tror på att röra om och ifrågasätta för att skapa något framåt. Jag har stor respekt för folks åsikter och i träningsbranschen finns det gott om vad som sägs vara rätt och fel. Ibland är det bara så att det är en åsikt och inte vad som är rätt och fel.

Vad kan jag erbjuda dig?

Vill du bli en stjärna i din roll som personlig tränare?

Jag coachar dig till att bli bättre i din yrkesroll.

Är sälj svårt? Jag berättar hur sälj blir naturligt och anpassat för dig.

Vill du boka mig som PT och nå dina mål?

Vad säger mina kunder?

Andreas ger mig inspiration till energi och det är energi jag behöver mest av. Det som är mest värt för mig är hans sätt att påverka och skapa en inspirerande träningsmiljö. Han har förmågan att se vad jag behöver arbeta med. Andreas har förmågan att fånga upp det jag inte säger. Genom hans sätt att kommunicera så tydliggör Andreas min potential så att jag ser det i mig själv.

Andreas uppmärksammade min kompetens att verbalt kommunicera med mina kunder. Han fick mig att förstå vikten av ordval för att bli extra tydlig i det jag önskade förmedla. Jag fick hjälp med att utveckla min färdighet att lyssna efter ord som bidrog till en bättre kommunikation mellan mig och min kund.

Vad behöver du hjälp med? Kontakta mig gärna!

Maila mig!
Följ på Instagram!
Följ på Facebook!