Lyfta och utveckla tränare

Varför behöver du utvecklas kontinuerligt som personlig tränare?

Personlig tränare är ett yrke som har behov av en mängd olika kompetenser. Kravet på en pt har stigit mycket brant de senaste åren. Utmaningen för dig som tränare är att kunna möta dessa krav. Efter den genomförda utbildningen börjar övningskörningen ute hos en arbetsgivare alternativt att du som tränare driver din egen pt verksamhet. Det är under denna period, efter utbildningen, som stöd och hjälp kan behövas. Även efter en längre tid i yrket finns det behov av att utveckla sina kompetenser för att fortsätta vara en framgångsrik personlig tränare.

Hur lyfter jag dig i ditt yrke?

Min vision är att lyfta och utveckla dig som tränare och vara ett stöd och bollplank under starten av din karriär som personlig tränare och för dig som arbetat i rollen en längre tid. Jag hjälper dig till ett hållbart yrkesval.

Pt yrket för med sig en mängd olika utmaningar som jag kan hjälpa till att lösa. Det kan vara till exempel hur du coachar din kund genom förändringsprocesser, pedagogik, metodik, hur du leder dig själv i din karriär och pt business.

Så kan du utvecklas

För att du som personlig tränare ska utvecklas kan du gå olika utbildningar i olika ämnen. Det som skiljer utbildning i ett förutbestämt ämne och mentorskap är att du i mentorskap får utvecklas och lyftas i just det du behöver. Du får presentera dina specifika utmaningar och stöta och blöta dessa genom mentorskapet.

Vad innebär mentorskapsprogrammet?