Del 2. Vilken funktion kan en personlig tränare ha?

I del 1 nämnde jag att relationen var mer strikt och mer träningsfokuserad mellan kunden och personliga tränaren.  I del 2 kommer jag beskriva en funktion som är mer social och mer ”någon att hålla i handen” under träningen. Denna funktion är inte lika tydlig och kanske inte lika vanlig och accepterad av alla tränare.

Under mina år som tränare har jag mött andra tränare som sagt att de inte är intresserade av att vara den sociala tränaren som lyssnar och ”hålla i handen” under träningspasset. Dessa tränare önskar kunder som är mer som kunden i del 1. Om detta är en bra eller mindre bra tränare värderar inte jag.

Min tro är att det finns kunder till alla tränares olika filosofier. Men vad menar jag med kunden som önskar ”hålla i handen” och är mer social?

Kunden som gärna pratar om allt under träningen och tar tid från värdefull träning som inte bidrar till att kunden når sina önskade mål. Kunden kan ha tydliga mål men kanske inte riktigt har förstått vad som krävs för att nå målet. Kunden kan ha en förväntan att träningen som utförs räcker för att nå målet även om träningstimmen går åt att prata om allt mellan himmel och jord. Ett exempel kan vara att kunden i vilan mellan seten eller övningarna pratar väldigt mycket och vilan blir för lång.  Eller när kunden fortsätter prata under seten och fokus på rörelsen försvinner för att kunden pratar.

Ok, men var ligger då tränarens ansvar? Tränarens ansvar ligger i att tydliggöra ramarna för hur kund och tränaren ska arbeta tillsammans. Om kunden har en viss förväntan på ett resultat, så behöver tränaren tydligt berätta vad som krävs. När kunden förstått detta så behöver tränaren informera att eftersom mycket av tiden går att ”fikaprata” så kommer inte målet att nås. Kunden kan då göra ett val. Till exempel att målet byts ut eller ska det göras något annat upplägg på träningspasset. Kunden tycker det är jättetrevligt att prata och ha roligt samtidigt som de önskar nå ett specifikt träningsmål. En variant kan då vara att komma överens att i 40 minuter tränas det på den nivå som behövs för att nå målen och de resterande 20 minuterna är mer social stund. Samtidigt som den sociala stunden utförs kan tränaren utföra manuell töj eller någon dynamisk rörlighet som är mindre krävande. Eller varför inte sitta ner och bara ”fikaprata”

Om kund och pt är överens om att lägga tid på att ”fikaprata” fyller verkligen tränaren en funktion hos kunden då? Är det inte bättre att träna i 40 minuter och bara betala för dessa minuter? Det finns väl ingen som betalar för en social stund? Det är frågor jag fått från kollegor och blivande personliga tränare som jag diskuterat detta med. Det kanske inte finns ett ja eller nej svar. Däremot finns det olika sätt att resonera. Kan det vara så att det är bättre att träna effektivt eller halveffektivt och fortfarande ha förväntan på resultat. Om kunden önskar en timme med fokus på sig själv och göra saker för sin egen skull och samtidigt få vara social och ”fikaprata” kan jag inte se något negativt i detta. Det kanske är tvärtom. Kunden får effektiv träning samt det sociala tillgodosett. Är det då sämre? Kunden är supernöjd med de 60 minuterna och upplever tränaren som världens bästa för pt:n möter kundens behov. Kunden förnyar sina timmar år ut och år in. Min tro är då att tränaren har kunnat definiera sin funktion för just denna kund.

Att uppmärksamma när det är bestämt att ”fikaprata”, är att göra detta på ett ställe där det inte kan uppfattas av andra att tränaren bara pratar och inte tränar sin kund. Alltså hur uppfattar andra kunder, blivande kunder kanske, hur tränaren arbetar? Till exempel om tränaren väljer att sitta mitt på ytan för fria vikter, eller på en varsin maskin i 20 minuter och prata om livet utan att vara aktiv. Det skulle kunna uppfattas som en slö tränare av andra som observerar. Att gå undan till en mer lugnare yta och där andra kunder eventuellt inte störs av samtalet. Ska kunden utföra någon form av rörlighetsträning blir den mest naturliga ytan stretchområdet. Till dig som är tränare är det av vikt att du har förståelsen för att andra kunder, kanske blivande, ser hur du agerar som pt. Så hur vill du som tränare uppfattas av andra?

Jag har en kund som ibland frågar när ska vi ta en latte och ett wienerbröd istället för att träna. En dag kommer jag att ta en latte och ett wienerbröd med denna kund istället för träningspass.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *