Del 1. Vilken funktion kan en personlig tränare ha?

En god förutsättning för att lyckas som pt är att förstå vilken funktion personliga tränaren har för sin kund.

När jag började min tränarkarriär 1995 på ett klassiskt ”gym” så var min uppgift i ramen träning att visa andra hur de skulle träna.

Jag hjälpte kunderna med ”huret” mest. Alltså hur de skulle utföra övningarna/rörelserna korrekt. Till det kom det att jag hjälpte till med att planera deras träningsprogram. Det vanligaste var att de hade som önskemål att komma igång med träningen samt gå ner i vikt. Några fåtal ville öka sin muskelmassa. Jag var inte med på kundens träningspass och lärde inte känna kunden för att kunna skapa en närmare relation med kunden. 1998 började jag som personlig tränare där min uppgift var att träna kunden en hel timme regelbundet. Det vanligaste var då 1-2 gånger per vecka. Vid varje tillfälle fick jag lära känna kunden mer ingående och då också kunna möta och leda kunden mot sitt mål. Att skapa en relation med kunden har blivit mer och mer tydligare för varje år jag jobbat. Relationen kan naturligtvis se ut på helt olika sätt.

Ibland var relationen mer strikt där jag som personlig tränare endast tog hand om den fysiska träningen av kroppen. Det handlade om att kunden önskade förändra den fysiska kapaciteten på något sätt. De samtal vi hade handlade om träning och kundens fysik. Det var aldrig något prat om jobb, familj, hobby, fritid, politik, vardagshändelser och så vidare.

Vad blev då min funktion för dessa kunder? Jo precis som jag skriver ovan. Min funktion var att leverera träningar som innehöll noggranna utvalda aktiviteter som bidrog till kundens mål.

Mina val av aktiviteter blev extremt viktiga och behövde vara väl förankrade i träningslära och fysiologi. Självklart också accepterade av kunden där kunden förstod VARFÖR den specifika aktiviteten skulle utföras. Funktionen för kunden blev då utbildning där jag lärde kunden hur kroppen fungerade och vilken effekt som vald aktivitet skulle ge kunden. Det var då jag upptäckte att det var en stor utmaning att förklara och utbilda andra så att de förstod. Något jag 20 år senare fortfarande övar på vid varje tillfälle som ges.

Det som var och fortfarande är gemensamt för dessa kunder är att deras inställning till träning var målmedvetenhet. Deras målbild var tydlig och det fanns inget som kunde stoppa dom. När jag som personlig tränare sa till kunden att utföra 10 repetitioner så utförde kunden 12 repetitioner. Det jag bad kunden göra gjorde kunden och lite till. Bad jag kunden att äta 2 bananer var frågan från kunden, men bananer är olika stora. Vad ska bananen väga? De önskade också se diagram över sin utveckling av styrka, kondition, viktnedgång och viktuppgång. De gick igång på siffror som visade resultat. Bad jag kunden gå en promenad ville de veta exakt längd, tid och intensitet.

Det blev tydligt för mig vilken funktion jag hade som personlig tränare för dessa kunder. Jag märkte att desto mer struktur och tydlighet jag använde mig av så ökade kundernas motivation till prestation. När kunden presterade gav det resultatet att de nådde sina mål. Som pt var och är detta en av mina drivkrafter. Den lycka och stolthet kunden utstrålade när målet var uppnått eller när ett delmål har uppnåtts, drev mig och bekräftade mig som personlig tränare. Jag var delaktig i processen som gjorde att kunden nådde sitt mål. Dock var det kunden som utförde prestationen och förändringsprocessen.

Min prestation bestod i att jag förstod min funktion för kunden.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *