Komplett cykelinstruktör?

Vad behöver en cykelinstruktör för kompetens och olika färdigheter för att anses vara en god cykelinstruktör i gruppträningsramen?

Frågan är gigantisk, jag vet, svaret är lika stor som frågan.

Det börjar med vem är det som ska bedöma om instruktören är kompetent och gör ”rätt”. Vad är ”rätt” och spelar det någon roll om det är ”rätt”.

Är det en utbildare/skola som sätter ramarna för vad som är ”rätt”? Är det arbetsgivarens roll att sätta ramen? Eller är det kunden som tar deltar på cykelklassen som bedömer vad som är rätt? Under mina år så har jag blivit mer eller mindre förvirrad över vad som är en komplett instruktör. Efter en hel del diskussioner med kunder, arbetsgivare, utbildare så är det rätt tydligt för mig att det finns en hel del skillnader.

När det gäller kunderna så tycker kunderna olika. En del kunder tycker det är viktigare med att klassen är som en show där de underhålls under cykelklassen. En del tycker det är viktigt med att veta exakt upplägg så de kan anpassa sin träning efter dagsform och kapacitet. En del tycker det är viktigt med rätt typ av musik. En del tycker det är viktigt med många förändringar för att uppleva att klassen är rolig. En del tycker det är viktigt att klassen är så jobbig som möjligt för då har de fått den bästa träningen. En del tycker det är viktigt att instruktören ser vältränad ut för att bli motiverad till träning. En del tycker det är viktigt att instruktören pratar så mycket som möjligt för att ta bort fokuset från hur jobbigt det är. En del tycker det är viktigt att instruktören är så tyst som möjligt. En del tycker det är viktigt att instruktören lägger upp klassen efter träningslärans grunder. En del spelar det ingen roll om klassen är upplagd efter träningslärans grunder, bara det är apjobbigt.

Som du märker så finns det hur många åsikter som helst bland kunderna. Det finns också kombinationer av det ovan. Det som bidrar till min förvirring ibland är att kollegor i branschen som är väldigt olika kan båda ha full beläggning på sina klasser. Min slutsats då är att det är av stor vikt att cykelinstruktörer behöver vara olika för att kunna fylla cykelklasserna på ett träningscenter. Om alla instruktörer vore lika så skulle det bli en sorts cyklande kund. Så olika instruktörer är en stor tillgång för arbetsgivaren och självklart också för kunden.

Men vad tycker då arbetsgivaren som anställer cykelinstruktörer?

Min upplevelse vid dags datum är att i branschen är det väldigt olika. En del arbetsgivare är väldigt noggranna med vilken kompetens och färdigheter en cykelinstruktör borde ha. En del arbetsgivare säger fortfarande, det är väl inte så svårt alla kan väl cykla. Spela lite bra musik och peppa ordentligt så deltagarna blir trötta så är det klart sedan. Jag tänker att det fortfarande i dags datum finns arbetsgivare som tillåter en erfaren instruktör eller en ansvarig på träningscentret utbilda en erfaren deltagare till att bli cykelinstruktör. Det brukar vara en eftermiddag eller en dag. Då kanske den erfarne cykeldeltagaren inte har någon kunskap i träningsfysiologi och konditionsträning. För mig är det tydligt då att arbetsgivaren inte anser det viktigt att instruktören har kompetens i att träna medlemmarnas kondition. Det finns också arbetsgivare där det finns tydliga kravprofiler vilken kompetens och byggstenar en cykelinstruktör ska inneha.

Vad säger då utbildare av cykelinstruktörer.

Det ser även ut olika där. Jag tänker bara att det finns olika långa utbildningar att gå säger också en del om synen på vilken kompetens en cykelinstruktör borde ha. En del utbildningar innehåller ämnen som anatomi, fysiologi, träningslära, biomekanik. En del utbildningar innehåller väldigt lite av ovan ämnen och där ligger fokus på att ytligt gå igenom dessa ämnen eller inget av ovan nämnda ämnen. De kortare utbildningarna har oftast som mål att ge kort information om hur det ska vara men hinner inte riktigt gå igenom hur kroppen fungerar och varför en god cykelteknik är viktig. En del utbildningar lägger tid på att utbilda instruktörerna i ledaregenskaper och instruktörskunskap. Att bli kompetent i att leda en större grupp människor och dessutom stå framför en större grupp och prata och framföra ett budskap. En del utbildningar går ut på att instruktören lär sig ett program som är förutbestämt.

Jag tänker när jag lägger ihop dessa olika faktorer vad kunderna önskar, vad arbetsgivarna önskar samt hur utbildningarna ser ut, så kan jag inte få ett svar på vad som är en komplett cykelinstruktör. Den grupp som är viktig att lyssna på är självklart de som deltar på cykelklasserna. Det jag funderar på är om kunderna har den information som den behöver för att göra bedömning av vad en komplett cykelinstruktör är. Om kunden inte har kunskap om kroppen hur ska då den kunna göra en bedömning om träningsupplägget ger mening till kroppen. Hur ska kunden kunna bedöma det som instruktören säger om kroppen och träning? Kunden kan naturligtvis bedöma om musiken är bra, sättet att peppa och inspirera, om volymen är bra, om ljuset är bra, om ordvalen som instruktören är bra, om närvaron och engagemanget är bra och så vidare. Detta är oftast en personlig åsikt av deltagaren.

Det går inte att dra exakt slutsats och det kommer det nog aldrig att kunna göras. Det kanske är så att mitt sökande på svaret är ett projekt jag ska avsluta. Jag kanske borde låta det vara olika och så är det bra med det. I vår tid av vad som är rätt och fel eller vilket läger tillhör du, är det svart eller vitt så avslutar jag här och nu mitt sökande.

Det jag har bestämt mig för att jag kommer att ha en personlig åsikt, en filosofi vad jag tycker är en komplett instruktör. Jag kommer att respektera andras tycke och smak. Jag kommer vara extremt nyfiken på varför någon tycker som den gör. Jag kommer låta min nyfikenhet driva mina egna åsikter vad som är en komplett instruktör. Det jag kommer vara mer restriktiv med är att när det kommer till träningseffekt och hur konditionsträning bör utföras, utefter vad vi vet idag, så kommer min åsikt byggas på träningsfysiologi. Så länge det redskap som används är en stillastående cykel kommer jag bygga mina åsikter på just att det är en stillastående cykel. En cykel där pedalerna rör sig en cirkel men rör sig inte framåt. Ett redskap som simulerar cykling. Ett redskap där konditionsträning utförs genom att engagera stora muskelgrupper under en viss tid och viss intensitet. Ett redskap som det går att bli bättre förberedd för utomhuscykling. Ett redskap där hälsan kan påverkas, där olika träningsmål kan nås genom användning av redskapet.

Vad vill du använda din inomhuscykling till?

Tack för ditt engagemang.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *