För att jag ska kunna fungera som tränare, lärare, partner, förälder med mera så har jag använt mig av nyfikenhet. För mig är att vara nyfiken på allt jag möter i min omgivning ett sätt att förstå det jag upplever. När jag förstår vad jag upplever kan jag börja skapa något som kan bidra till förbättring. Om jag inte använde mig av nyfikenhet är jag övertygad om att jag skulle ha svårt att möta och leda andra människor. En ledare som inte har all information den behöver kommer att ha svårt att ta ett korrekt beslut. Att då ha en grund att vara medvetet nyfiken kan bidra stort till att beslutet blir korrekt. När en förälder försöker förstå sitt barn och vad barnets önskemål är, kan föräldern använda sig av nyfikenhet för att söka efter förståelsen. Om en tränare som har till uppgift att möta och leda sin kund startar detta med att vara nyfiken på sin kund för att kunna förstå hur kunden resonerar.

Eftersom jag arbetar som tränare och lärare så har det varit perfekt för mig att använda mig av min nyfikenhet i alla situationer och möten. Till exempel om jag har en elev framför mig som önskar lära sig något och just för tillfället inte förstår riktigt, då har jag använt mig av nyfikenhet. Jag är då nyfiken på vad eleven har förstått och därifrån går jag vidare till att försöka förstå vad eleven behöver för att själv förstå. Behöver eleven att jag ritar en bild, behöver eleven höra med andra ord än de ord som har använts, eller behöver jag vara kreativ och låta eleven uppleva och känna något med sina sinnen för att förstå. Det är först när jag klurat ut detta som jag kan börja med att lära ut så eleven förstår.

Du har säkert någon gång stått framför någon som är expert i sitt område som givit dig exakt samma förklaring tio gånger utan att du upplevt att du förstått. Det kan ju vara så att du går därifrån med en upplevelse att du är dum i huvudet som inte har förstått.

Om den som skulle förmedla kunskapen hade bytt förklaringsmetod så hade du kanske gått ifrån med förståelse och kompetens i det du skulle lära dig. Tänk att gå ifrån experten med ökad kompetens samt med tanken, jag är inte dum i huvudet. Det är exakt samma modell när jag arbetar som tränare när jag ska lära ut något till kund. Min intention är att kunden ska lämna träningspasset med ett tillstånd i kroppen av att lyckas och gott självförtroende.

Din uppgift är att vara uppmärksam och nyfiken på hur personen framför dig tar in information lättast. Är det genom att lyssna, är det genom att titta eller är det genom att uppleva och känna. Det kan naturligtvis vara en kombination av alla tre. Lite mer av det ena och lite mindre av något annat. När du tränar din kund behöver det finnas mycket effektivitet för att kunna spara tid till att faktiskt träna. Om du använder en utlärningsmetod som inte stämmer överens med kundens inlärningskanal så kan det ta längre tid för kunden att förstå vad du vill att kunden ska göra. I starten av ett samarbete mellan tränare och kund behöver du som tränare vara nyfiken och uppmärksam på vilken eller vilken kombination som fungerar bäst för just den kunden. När du hittat kundens individuella metod för inlärning så kan det bidra till att du uppfattas som tränaren som lyfter dina kunders självförtroende. Du kommer också spara mängder av tid när kunden behöver lära sig ny kompetens för att du som tränare sänder informationen på rätt kanal.

Om du är medveten om att en stor portion nyfikenhet bidrar till din förståelse för hur du ska arbeta kommer du få det mycket lättare med din kund.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *